Inter-Agency Task Force (IATF) Resolution No. 43

Bilang pag-sunod po sa IATF Reso. No. 43, ibinabalik po su pagbabawal na magluwas ka mga kapamilya tang diri pa 21 anyos, 60 anyos pataas saka agko mga kamatean.