Phase 2 of National ID System Registration here in the Municipality of Bula

Sa March 17, 2021, Mierkules na po migpuon a Phase 2 National ID System Registration sadi munisipyo. Bago po kamo mag-iyan tabi paki-tandaan ya mga sumusunod..

  1. Mag-ulat sa text o SMS galin sa PSA.
  2. Magdara po kamong PSA o NSO Birth Certificate and or any government issued ID.
  3. Darawon su slip na itinao kaninyo ku interview.

Di po kamo mag-iyan sadi kun uda po kamo text galin PSA.