Poster Making Contest on Women’s Day Celebration

March 8, 2021, the artists of BULA showcase their talents in drawing with a theme “Juana Laban sa Pandemya: Kaya!” at BUB Training Hall, Bula Camarines Sur.

Artistic Hands of Bulaeños! Congratulations Everyone!

The WINNER of POSTER MAKING CONTEST says “Ang konsepto ay tungkol sa isang babae na mas piniling makita ang totoong hamon ng buhay kasa makulong ang mga mata sa masalimuot at walang halagang bagay”.

#choosetochallenge