Registration for the Civil Society Organization Inventory

Heads up, CSOs!

Tomorrow (July 15, 2022) is the last day of registration for the Civil Society Organization Inventory.

Sa mga organisasyon na boot pong makaiba sa CSO Inventory, pwede pa po magrehistro sa link na adi: https://forms.gle/dAjGjiZmURr79ox1A o kaya magbisita sa Municipal Planning and Development Office para sa mga registration forms.