LINGGO NG KABATAAN 2022: LARO NG LAHI

LINGGO NG KABATAAN 2022: LARO NG LAHI GAMES: Patintero Tiyakad/ Kadang- kadang sa Bao Karera ng Sako (Sack Race) Hilahang Lubid (Tug of War) Lemon Relay Dodge the Ball Human Basketball Spelling Bee with a twist