Phase 2 of National ID System Registration here in the Municipality of Bula

Phase 2 of National ID System Registration here in the Municipality of Bula Sa March 17, 2021, Mierkules na po migpuon a Phase 2 National ID System Registration sadi munisipyo. Bago po kamo mag-iyan tabi paki-tandaan ya mga sumusunod.. Mag-ulat sa text o SMS galin sa PSA. Magdara po kamong PSA o NSO Birth Certificate continue reading : Phase 2 of National ID System Registration here in the Municipality of Bula