Visiting Persons to Public and Private Cemeteries are Limited

The number of visiting persons to public and private cemeteries are Limited at 30%

Mga dapat na maisihan ngowan na mig Pistang kalag.

Mag likay ag di malingaw magsunod sa health protocols nguwan na agko pandemya. Salamat!